Súp Lơ Trắng (Bông cải trắng)

135,000

Súp Lơ Trắng (Bông cải trắng)

135,000