01 Kilogram

0.5KG
1KG

Rau Hữu Cơ

Súp Lơ Xanh Baby

60,000120,000
0.5KG
1KG

Rau Hữu Cơ

Bông Atiso loại 1

125,000250,000
0.5KG
1KG

Nông Sản Đà Lạt

Ớt Chuông Baby

55,000110,000
0.5KG
1KG

Nông Sản Đà Lạt

Măng Tây Đà Lạt

65,000130,000
0.5KG
1KG

Nông Sản Đà Lạt

Hạt Đậu Đủ Màu

65,000130,000
0.5KG
1KG

Nông Sản Đà Lạt

Cà Chua Socola

50,000100,000