Súp Lơ Xanh (Bông cải xanh)

47,000

Súp Lơ Xanh (Bông cải xanh)

47,000